Không sử dụng nước uống đóng chai nhựa dùng một lần khi tổ chức các hội nghị hội thảo