VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Thời gian: 15 tháng 11 lúc 09:00 – 17 tháng 11 lúc 18:00

Địa điểm: Hue Riverside Boutique Resort & Spa - Số 588, Bùi Thị Xuân, thành phố Huế.