Tag - #Chủ_tịch_Phan_Ngọc_Thọ

HỘI NGHỊ GẶP MẶT HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sáng nay, tại hội trường Đại học Huế diễn ra hội nghị “Gặp mặt học sinh các trường THPT về định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT” dưới sự tổ chức của UBND Tỉnh TT – Huế. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung...

Đọc tiếp...