Tag - #Huegreen

Thư cảm ơn “Huế – đạp xe vì môi trường” năm 2020

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020; Tiếp tục thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”; Ngày 31 tháng 5 vừa qua, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Hiệp Hội...

Đọc tiếp...