Tag - Khoa_Học_Công_Nghệ_TTH

Hội nghị triển khai cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh TT-Huế lần thứ X, năm 2020

Sáng nay, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh TT-Huế lần thứ X, năm 2020. Thông qua hội nghị, BTC đã công bố lý...

Đọc tiếp...