Tag - openbook

Công bố cuộc thi viết - nhiếp ảnh

Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức cuộc thi Viết – Nhiếp ảnh “Mở sách – Mở tương lai”

Thực hiện kế hoạch số 79/KH – UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về việc “Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; Cùng đồng hành cả nước chống dịch Covid-19 thông qua việc khuyến khích  hoạt động...

Đọc tiếp...