Tag - #Thành phố xe đạp

THÔNG CÁO BÁO CHÍ-HỘI THẢO “HUẾ, THÀNH PHỐ XE ĐẠP”

Hơn một năm triển khai chương trình Xanh Sạch Sáng, Thừa Thiên Huế đã chuyển sang giai đoạn mới với các chương trình nền tảng hơn hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, Huế hướng đến một thành phố xe đạp đã bắt đầu có cơ sở và một...

Đọc tiếp...