Tag - #Viện nghiên cứu phát triển

Thừa thiên Huế: Giao thông xanh cho đô thị xanh

Sáng ngày 10/6, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty cổ phần Ashui Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức “Huế, thành phố xe đạp - bản sắc cộng đồng và hình ảnh thành phố đạp xe thân thiện với môi...

Đọc tiếp...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ-HỘI THẢO “HUẾ, THÀNH PHỐ XE ĐẠP”

Hơn một năm triển khai chương trình Xanh Sạch Sáng, Thừa Thiên Huế đã chuyển sang giai đoạn mới với các chương trình nền tảng hơn hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, Huế hướng đến một thành phố xe đạp đã bắt đầu có cơ sở và một...

Đọc tiếp...