VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh

Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh

Th7 22, 2022

Tại buổi họp báoChiều ngày 10/7, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo về kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các Sở, ban, ngành và địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, bộ chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép: một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh; mặt khác đặt các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ngoài ra, hiệu quả đánh giá DDCI năm 2019 đã góp phần tăng 10 bậc xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (từ vị trí 30 lên 20) của Thừa Thiên Huế.

Thấy được lợi ích trong việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI, năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai bộ chỉ số DDCI thông qua việc ghi nhận ý kiến, đánh giá, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về chất lượng điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành và địa phương trong năm 2020. Cuộc khảo sát được triển khai trên quy mô toàn tỉnh và do một đơn vị nghiên cứu độc lập tiến hành.

Các điểm mới trong đánh giá DDCI 2020 là câu hỏi khảo sát được thay đổi dựa trên ý kiến của doanh nghiệp khảo sát và kết quả đánh giá PCI 2019. Từ đó, kết quả đánh giá DDCI 2020 phản ánh thực tế hơn công tác điều hành kinh tế của Sở, ban, ngành và địa phương; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2020.

Đối tượng khảo sát DDCI: Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi chung là Doanh nghiệp);

Đối tượng được khảo sát:

– Nhóm các Sở, ban, ngành: 20 đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giao thông và Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; BQL Khu kinh tế, công nghiệp; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; BQL Khu phát triển đô thị; Văn phòng UBND tỉnh; BQL Khu vực phát triển đô thị

– Nhóm UBND cấp huyện: 09 đơn vị, gồm: UBND thành phố Huế; UBND thị xã Hương Trà; UBND huyện Nam Đông; UBND huyện Quảng Điền; UBND huyện A Lưới; UBND thị xã Hương Thủy; UBND huyện Phú Lộc; UBND huyện Phú Vang; UBND huyện Phong Điền

– Nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn: 06 đơn vị, gồm: Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế; Bảo hiểm Xã hội; Cục Quản lý Thị trường

– Đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng: Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài.

Thời gian tổ chức khảo sát: từ ngày 01/8/2020 đến ngày 15/10/2020 với phương án khảo sát là khảo sát online (20%) và khảo sát phỏng vấn trực tiếp (80%). Kết quả khảo sát DDCI 2020 sẽ được công bố từ ngày 01 đến ngày 10/1/2021.

nguồn: www.thuathienhue.gov.vn

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS