VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Bộ chỉ số DDCI – Giải pháp hiệu quả thúc đẩy năng lực điều hành và phát triển kinh tế, xã hội 

Bộ chỉ số DDCI – Giải pháp hiệu quả thúc đẩy năng lực điều hành và phát triển kinh tế, xã hội 

Th8 31, 2022

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế – DDCI (District and Department Competitiveness Index) là công cụ được dùng làm thước đo để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và chấm điểm thi đua vào cuối năm.

Năm 2021, Thừa Thiên Huế có số điểm đánh giá là 69,3 điểm, nằm trong TOP 10, nhóm tốt của toàn quốc. Chỉ số này phần nào cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải cách hành chính hiệu quả và môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng.

Năm 2022, nhằm tạo động lực phấn đấu, thi đua về công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, chú trọng cải thiện các thủ tục hành chính thuộc các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, góp phần tăng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tỉnh phấn đấu năm 2022 tiếp tục duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng PCI nằm trong TOP 5 và thuộc vào “nhóm tốt” của cả nước… UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 243/KH-UBND ngày 08/07/2022 về việc Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh được thông qua việc hưởng ứng, đông tình của doanh nghiệp đối với các đơn vị, nhằm  duy trì tốt giúp tạo ra xu hướng và đóng góp nhiều giải pháp giúp cải thiện chính sách cởi mở hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua Bộ chỉ số DDCI đã góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến từ tư duy nhận thức đến quan điểm chỉ đạo và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh giao chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.  Viện sẽ kết hợp cùng các đối tác tiến hành khảo sát ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hiệp hội, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Viện Nghiên cứu phát triển trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia khảo sát, góp ý và chung tay thúc đẩy môi trường kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

HueIDS xin được cung cấp thông tin về cách thức khảo sát DDCI qua Online để phục vụ doanh nghiệp được thuận tiện hơn.

  • Đơn vị thực hiện:

– Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Phục vụ hành chính công t; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Đài Phát thanh và truyền hình TRT; Đài Phát tranh Truyền hình Thừa Thiên

  • Đối tượng tham gia khảo sát:

– Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hiệp hội, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp)

  • Đối tượng được đánh giá DDCI:

– Gồm 34 cơ quan, đơn vị do cộng đồng doanh nghiệp đề xuất.

  • Thời gian khảo sát:

– Từ 1/8/2022 đến 15/10/2022.

  • Cách thức tham gia khảo sát:

– Bước 1: đăng kí và nhận mã khảo sát theo tên doanh nghiệp qua email: support@hueids.vn. Doanh nghiệp nhận lại “mã khảo sát” qua email.

– Bước 2: Doanh nghiệp truy cập web: http://ddci.thuathienhue.gov.vn/Survey

– Bước 3: điền mã khảo sát và tiến hành điền câu trả lời

  • Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

– Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

– Địa chỉ: 53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Email: support@hueids.vn

– Điện thoại: 0234.6559.666

#DDCI_Huế

#HueIDS
————————-

Trả lời

RELATED POSTS