VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND tỉnh. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND Tỉnh, đồng thời, chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

  • Tên đầy đủ: Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Institute for Development Studies
  • Tên viết tắt: HueIDS
  • Trụ sở: 03 Lê Lai,P .Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chức năng & Nhiệm vụ

NGHIÊN CỨU

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

Cơ chế, chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô

Xu hướng phát triển kinh tế, xã hội

Mô hình ứng dụng cụ thể phát triển phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

TƯ VẤN

Các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao

Các vấn đề về kinh tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc xây dựng các dự án đầu tư, dự án tiếp thị, nghiên cứu thị trường, quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển theo địa bàn, theo ngành và lĩnh vực khi được yêu cầu

ĐÀO TẠO

Phối hợp tổ chức đào tạo, tham gia đào tạo theo quy định của Nhà nước

Cán bộ, viên chức, người lao động của Viện

Tổ chức hoạt động đào tạo thu phù hợp với nhiệm vụ, năng lực của Viện và thực hiện đăng ký hoạt động đào tạo với các cơ quan chức năng của tỉnh theo quy định của pháp luật.

THU HÚT ĐẦU TƯ

Thu hút đầu tư của tỉnh trong mối quan hệ với khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước

Nghiên cứu dự báo về xu hướng phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư phục vụ cho quá trình quản lý, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư

Ban lãnh đạo

PHAN THỊ THÚY VÂN

Phó Viện Trưởng

Cung Trọng Cường

Viện Trưởng

Đặng Minh Nam

Phó Viện Trưởng

Phòng chuyên môn nghiệp vụ

Phòng nghiên cứu văn hóa - xã hội

Thông tin liên lạc| ĐT:(+84)234 6 559 666 • Email:info@hueids.vn

Chức năng:...

Phòng nghiên cứu phát triển đô thị

Thông tin liên lạc| ĐT:(+84)234 6 559 666 • Email:info@hueids.vn

Chức năng:...

Phòng nghiên cứu phát triển kinh tế

Thông tin liên lạc| ĐT:(+84)234 6 559 666 • Email:info@hueids.vn

Chức năng:...

Phòng hợp tác quốc tế

Thông tin liên lạc| ĐT:(+84)234 6 559 666 • Email:info@hueids.vn

Chức năng:...

Văn phòng viện

Thông tin liên lạc| ĐT:(+84)234 6 559 666 • Email:info@hueids.vn

Chức năng:...

Các trang trực thuộc

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẤP CƠ SỞ BAN NGÀNH

Xem ngay

HỆ THỐNG EMAIL CỦA VIỆN

Xem ngay

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Xem ngay

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Xem ngay

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Xem ngay

YOUTUBE

Xem ngay

Hình ảnh hoạt động