VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Đề tài - Dự án

TỌA ĐÀM BẢO TỒN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DI SẢN

Th7 22, 2022

HUEIDS

03/2021-03/2021 Chủ nhiệm: Hue Innovation Hub đã nghiệm thu
HUẾ - XE ĐẠP VÌ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Th7 21, 2022

HUEIDS

09/2019-09/2020 Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN đang nghiên cứu đề xuất dự án
ĐỀ ÁN HUẾ SÁCH - HUẾ SẠCH (Hue Open Book - mở sách, mở tương lai)

Th7 21, 2022

HUEIDS

09/2019-09/2020 Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN đang nghiên cứu đề xuất dự án
HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Th7 21, 2022

HUEIDS

06/2019-09/2019 Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN chưa nghiệm thu
HUẾ THÀNH PHỐ BỐN MÙA HOA

Th7 20, 2022

HUEIDS

09/2019-09/2020 Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN chưa nghiệm thu