VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, THÚC ĐẨY PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, THÚC ĐẨY PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Th11 02, 2022

Sáng ngày 01/11/2022, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.
Tham dự Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác có TS. Cung Trọng Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển, TS. Đặng Minh Nam – Phó Viện trưởng, ThS. Phan Thị Thúy Vân – Phó Viện trưởng cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Viện.
Phía Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế có ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Phước Hải Trung – Phó Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc Trung tâm.
Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác nhằm xúc tiến các hoạt động hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và thúc đẩy phương pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế.

Tạo cơ chế phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để xây dựng, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với mục tiêu phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, du lịch, môi trường, văn hóa, công nghệ thông tin và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng chung.

Thúc đẩy phát triển và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phục hồi các ngành nghề thủ công truyền thống, gìn giữ và bảo tồn giá trị các tài sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến thông tin các chương trình tham quan, chính sách phát triển du lịch, dịch vụ đến người dân, doanh nghiệp; đưa các kết quả nghiên cứu vào công tác chuyên môn của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành công của buổi Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác là tiền đề xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Viện Nghiên cứu phát triển và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, tạo điều kiện để Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phát huy hơn nữa thế mạnh của hai bên nhằm thu hút lượng khách đến thăm di tích Huế ngày càng tăng nhằm đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời

RELATED POSTS