VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

DDCI – PHÁT HUY TIẾNG NÓI CỦA DOANH NGHIỆP

DDCI – PHÁT HUY TIẾNG NÓI CỦA DOANH NGHIỆP

Th1 05, 2023

Sáng ngày 01/04/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, phát động phong trào thi đua năm 2023 và công bố kết quả khảo sát Đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương (chỉ số DDCI) năm 2023

Năm 2023 là năm thứ hai tỉnh Thừa Thiên Huế  triển khai thực hiện khảo sát thông tin đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương (chỉ số DDCI). Khảo sát nhận được sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được chủ trì thực hiện bởi Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện.

Qua kết quả đánh giá năm 2022, 8 chỉ số thành phần tăng đều, không chỉ số giảm điểm; đối với đơn vị được khảo sát, có 27 đơn vị tăng điểm, giảm điểm là 5 đơn vị. Trong đó, nhóm các sở, ban ngành đứng đầu là Sở Công thương, xếp thứ 2 là Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp; Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Sở Tư pháp xếp vị trí thứ ba. Nhóm UBND cấp huyện, đứng đầu là UBND thị xã Hương Trà, tiếp theo là UBND thành phố Huế; UBND huyện Quảng Điền.

Theo Kế hoạch năm 2022, DDCI tập trung đánh giá 34 đơn vị. Trong đó, tổ sở, ban, ngành có 18 đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ và BQL Khu Kinh tế, Công an tỉnh. Nhóm UBND cấp huyện sẽ có 9 đơn vị UBND các huyện, thị xã, TP. Huế được đánh giá cao.

Với nhóm cơ quan trung ương phụ đóng trên địa bàn có 6 đơn vị được khảo sát đánh giá, bao gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn; Cục thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Báo xã hội tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh. Đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng có 1 đơn vị được khảo sát là Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài.

Thông qua việc đánh giá chỉ số DDCI, sẽ giúp tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa vị trí thay thế của tỉnh trong những năm tới, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bù năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế cần kiên trì với cuộc bùng nổ lực lượng cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp để quy mô và tốc độ phát triển kinh tế được định vị tại khu vực miền Trung; công trình nhà ở được xây dựng thương hiệu địa phương về phát triển các ngành trọng điểm gắn liền với đặc khu lợi thế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời

RELATED POSTS