VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của TP. Huế” của Viện Nghiên cứu phát triển.

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của TP. Huế” của Viện Nghiên cứu phát triển.

Th8 21, 2023

Sáng ngày 19/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của TP. Huế” do Viện Nghiên cứu phát triển chủ trì thực hiện.

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng

Hội đồng do TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng là đại diện các đơn vị liên quan và các phòng, đơn vị trực thuộc sở.

TS. KTS. Đặng Minh Nam, chủ nhiệm đề tài

Sau thời gian gần 2 năm nghiên cứu, Ban chủ nghiệm đề tài đã thống kê được hệ thống các công trình di tích và kiến trúc có giá trị tại khu phố cổ Gia Hội; thống kê được hệ thống văn hóa phi vật thể tại khu phố cổ, số hóa được hệ thống các công trình di tích và kiến trúc có giá trị… Đồng thời đã đề xuất một số giải pháp về chỉnh trang, cải tạo hình thức các công trình kiến trúc trên các tuyến đường chính; giải pháp thiết kế đô thị cho khu phố cổ; chính sách hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc có giá trị; chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển các sản phẩm truyền thống và các hoạt động văn hóa của khu phố cổ…

Qua thống kê các loại hình kinh doanh truyền thống tại khu phố cổ, nhóm thực hiện đề tài cũng đề xuất các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh và dịch vụ tại các trục đường và không gian công cộng; mô hình mẫu kinh tế vỉa hè và kinh tế đêm.

TS. KTS. Đặng Minh Nam, chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu chung của dự án nhằm đề xuất định hướng và giải pháp cụ thể, khả thi về khai thác du lịch và phát triển dịch vụ khu phố cổ Gia Hội; Đề xuất mô hình mẫu phát triển kinh tế vỉa hè và kinh tế đêm; Số hóa 3D tổng thể và các di tích kiến trúc có giá trị của khu phố cổ Gia Hội; Xác định được luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở phát triển các tuyến phố ven sông trên địa bàn thành phố Huế. Qua đó, mục tiêu cụ thể nhằm: Xác định được các loại hình kiến trúc đặc trưng của Khu phố cổ Gia Hội; Thống kê các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; Thống kê các loại hình kinh doanh truyền thống; Xây dựng các quy định quản lý đối với công trình kiến trúc và hoạt động thương mại dịch vụ; Đề xuất các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh, và dịch vụ tại các trục đường và không gian công cộng.

Theo đánh giá của hội động nghiệm thu, đề tài đã đề xuất được các giải pháp và định hướng một cách đồng bộ và toàn diện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; qua đó hình thành khu phố cổ đặc trưng của TP. Huế về du lịch và thương mại, bổ sung thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách và người dân.

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài, hoan nghênh các thành viên đã có hoạt động khoa học thiết thực; đề tài có sản phẩm được nghiên cứu toàn diện, công phu. Ngoài ra, cần có các giải pháp đáp ứng thực tiễn, tham khảo thêm các chủ trương, chính sách để áp dụng vào đề tài. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu toàn diện các ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa báo cáo. Hội đồng nhất trí đánh giá kết quả thực hiện của Dự án là Đạt.

Viện Nghiên cứu phát triển

Trả lời

RELATED POSTS