VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2030

THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2030

Th12 22, 2023

Sáng 21/12, tại TP Đà Nẵng, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại địa phương”.

Phía tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham gia của ông Nguyễn Kim Tùng – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, ông Cung Trọng Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) đến năm 2030 của quốc gia tại địa phương; về những thuận lợi, khó khăn, những sáng kiến, kinh nghiệm của địa phương trong triển khai thực hiện chiến lược.

KH, CN&ĐMST có vai trò đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia cũng như của từng địa phương. Đồng thời việc triển khai Chiến lược KH, CN&ĐMST tới năm 2030 có một số khó khăn đối với địa phương từ nhận thức đến hành động triển khai thực tế; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành ở địa phương trong triển khai Chiến lược còn chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả; thể chế, cơ chế, chính sách phát triển KH, CN&ĐMST chưa thực sự hoàn thiện,…

Thông qua Hội thảo, đại điện các đia phương đã trình bày một số nội dung như: Một số vấn đề về triển khai Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 tại địa phương; Tổ chức triển khai Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Trao đổi về công tác triển khai Chiến lược phát triển KH, CN &DMST đến năm 2030 tại địa phương; Một số để xuất phát triển kinh tế theo hướng bền vững dựa trên KH, CN&DMST của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên cơ sở các ý kiến chia sẻ, đóng góp của các địa phương, đơn vị chủ trì sẽ tổng hợp báo Bộ KH&CN trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Viện Nghiên cứu phát triển tinh Thừa Thiên Huế

Trả lời

RELATED POSTS