VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Thừa Thiên – Huế: Ngành Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn các thủ tục hành chính

Thừa Thiên – Huế: Ngành Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn các thủ tục hành chính

Th10 26, 2022

Những năm qua, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định rút ngắn các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế, năm 2022, với mục tiêu tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định rút ngắn thời gian đối với thủ tục chuyển nhượng toàn bộ, hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh cấp, để giao cho cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Tại Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế cũng áp dụng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị và sở, ngành (DDCI) trong nội bộ nhằm tạo động lực cạnh tranh giữa các phòng, đơn vị trực thuộc. Đây là kênh thông tin, giám sát hữu hiệu giữa Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế, cộng đồng doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ công, tiến tới cải thiện chất lượng môi trường đầu tư xây dựng kinh doanh và đem lại những kết quả tích cực. Qua đó, để tiếp cận sát hơn để thấu hiểu doanh nghiệp, Sở Xây dựng cũng xác định rõ cần phải giải quyết những vướng mắc, các yếu tố hạn chế trong công tác điều hành, quản lý và các thủ tục liên quan.

Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách hành chính, chu yếu rút ngắn thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp khi tiếp cận và làm việc với các bộ phận tiếp nhận. Chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng, quy hoạch, giảm xuống còn 12 ngày (giảm 40% so với quy định của Bộ Xây dựng). Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về quy hoạch, cấp phép xây dựng tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực, thời gian để triển khai các công trình, dự án.

Các thủ tục về thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết; thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn; thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch; cấp phép xây dựng… đều được Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế linh động thời gian ngày làm việc ngắn nhất cho doanh nghiệp.

Thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid -19 bùng phát, việc ngành Xây dựng quyết liệt triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư thực sự là sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa năng lực có hạn, gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua các thủ tục hành chính về lĩnh vực quy hoạch và cấp Giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng niêm yết và thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế thường xuyên áp dụng và duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công cũng được chú trọng. Năm 2022, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đã cấp 150 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các doanh nghiệp, tổ chức. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được thực hiện đúng quy định. Tổ chức công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng thời gian, đối tượng. Cung cấp đầy đủ các thông tin quy hoạch cũng như hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư biết để thực hiện theo quy hoạch.

Nhờ tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2022 nhiều doanh nghiệp ngành Xây dựng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp trong ngành đã tranh thủ rà soát, tái cấu trúc toàn diện, đầu tư nâng cao năng lực đảm nhiệm việc thiết kế, thi công công trình quy mô lớn; sản xuất được một số chủng loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng.

Ông Nguyễn Đại Viên – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Các phòng chức năng của đơn vị luôn tổ chức rà soát các văn bản, lập danh mục để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép công tác hỗ trợ pháp lý với thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, rõ ràng, đầy đủ, thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng.

Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan. Xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý (về xây dựng) cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của sở. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng “trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”.

Thực hiện kịp thời việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung nhằm công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan theo các nội dung, hình thức đã được Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh quy định và bằng các hình thức thiết thực và thích hợp khác. Tăng số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trích nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời

RELATED POSTS