VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Th1 02, 2024

Chiều ngày 29/12/2023 Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động trong năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đi sâu phân tích tìm ra nguyên nhân những khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong năm qua, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm nhằm tập trung xây dựng đơn vị thành một khối đoàn kết, thống nhất hành động, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, giữ vững được vai trò nghiên cứu, tiên phong trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Năm 2023 Viện Nghiên cứu phát triển đã hoàn thành 09 nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao.

Đặc biệt, Viện Nghiên cứu phát triển đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Cờ Thi đua năm 2023.

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời

RELATED POSTS