VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Hội thảo giáo dục nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa – Plastic Action in Hue