VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Viện Nghiên cứu phát triển tiếp và chia sẽ các thông tin, nguồn lực của tỉnh Thừa Thiên Huế cho Đoàn công tác cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực I

Viện Nghiên cứu phát triển tiếp và chia sẽ các thông tin, nguồn lực của tỉnh Thừa Thiên Huế cho Đoàn công tác cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực I

Th4 20, 2023

Sáng ngày 19/4/2023, Viện Nghiên cứu phát triển đã tiếp và chia sẻ các thông tin, nguồn lực của tỉnh Thừa Thiên Huế cho Đoàn công tác cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực I

Trả lời

RELATED POSTS