VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Chính phủ ban ngành Nghị quyết 83/NQ-CP về Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính Trị

Chính phủ ban ngành Nghị quyết 83/NQ-CP về Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính Trị

Th7 21, 2022

Ngày 27/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 54-NQ/TW, Chương trình hành của Chính phủ tập trung vào 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển khai thực hiện.

Link đăng tải toàn văn Nghị quyết số 83/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

https://bit.ly/NQ83_CP_ThuathienHue

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS