VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

DDCI – Góp phần phát triển Thừa Thiên Huế một cách bền vững

DDCI – Góp phần phát triển Thừa Thiên Huế một cách bền vững

Th7 20, 2022

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng mà Chính phủ đề ra với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy thu hút nguồn lực đầu tư vào Việt Nam. Tại Thừa Thừa Thiên Huế, trong những năm qua Chính quyền đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực, cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).

Năm 2019, là năm thứ hai tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khảo sát DDCI nhưng đã cho thấy quyết tâm cao của chính quyền trong việc ghi nhận ý kiến đóng góp, phản hồi  của cộng đồng Doanh nghiệp để cải thiện và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh cũng như nâng cao năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh; Qua đó tiếp tục duy trì xu hướng cải thiện chính sách cởi mở hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số DDCI về tính năng động, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian đã được cải thiện và doanh nghiệp ngày càng cho thấy sự hài lòng hơn trong giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống chính quyền cấp tỉnh, thành phố và địa phương.

Qua hai năm triển khai, DDCI đã góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến từ tư duy nhận thức đến quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được cũng cho thấy vẫn còn nhiều điều mà cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng và tiếp tục kỳ vọng sự cải thiện mạnh mẽ từ các sở, ban, ngành và địa phương như tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, vấn đề chi phí không chính thức vẫn là thách thức không nhỏ và cần phải giải quyết dứt điểm, những khó khăn, kiến nghị kéo dài của doanh nghiệp…

Trong xu thế phát triển và hội nhập của tỉnh Thừa Thiên Huế, cộng đồng doanh nghiệp cũng ngày càng có nhiều yêu cầu cao hơn đối với chất lượng dịch vụ từ phía cơ quan công quyền cung cấp. Vì vậy, trong thời gian tới, các địa phương, các sở, ban, ngành cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì đà cải cách, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả sự tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội tiến tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh vươn lên trong hội nhập, hướng tới xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế gắn với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và phát triển bền vững.

Lê Phú

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS