VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

HỘI THẢO “CÂN BẰNG GIỮA PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TỒN”

HỘI THẢO “CÂN BẰNG GIỮA PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TỒN”

Th7 22, 2022

Sáng nay (ngày 30/6/2020) tại nhà hàng Nổi sông Hương, đường Lê Lợi, Tp Huế đã diễn ra Hội thảo “Cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn – Câu chuyện thực tiễn cho Thừa Thiên Huế” do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của hai nhà diễn giả chính là ông Trương Trọng Nghĩa (Hiện là Chuyên gia tư vấn Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ) và ông Trần Sĩ Chương (Chuyên gia cao cấp về kinh tế) cùng rất các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và cá nhân quan tâm cùng nhau chia sẻ, đóng góp những ý kiến, những góc nhìn khác nhau. Từ đó, tìm giải pháp để Thừa Thiên Huế có bước tăng trưởng đột phá về kinh tế nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị di sản và bản sắc văn hóa.

Hội thảo bàn luận và chia sẻ những ý kiến gắn liền với tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị v/v xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quan điểm “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng”.

Hội thảo đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến, nhiều góc nhìn thực tiễn của các diễn giả, các chuyên gia và các bạn trẻ về sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, Ông Trần Sĩ Chương nhấn mạnh rằng những giải pháp đưa ra phải đặt trọng tâm là con người, phải phục vụ con người và được xã hội đồng thuận.

Từ những câu chuyện được chia sẻ trong hội thảo, ban tổ chức đã ghi nhận những ý tưởng đóng góp, từ đó làm phương hướng thực tiễn cho công cuộc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế.

#HueIDS
#Huế_Phát_triển_và_Bảo_Tồn
#HiHub

 

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS