VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

LỄ CÔNG BỐ ĐỀ ÁN ”TỦ SÁCH HUẾ” VÀ RA MẮT ẤN PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA TỦ SÁCH HUẾ ẤN PHẨM ”ĐỊA CHÍ VĂN HÓA HUẾ”

LỄ CÔNG BỐ ĐỀ ÁN ”TỦ SÁCH HUẾ” VÀ RA MẮT ẤN PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA TỦ SÁCH HUẾ ẤN PHẨM ”ĐỊA CHÍ VĂN HÓA HUẾ”

Th7 22, 2022

Thực hiện Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế giai đoạn 2020 – 2025; Thông báo số 488/TB-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị ra mắt Tủ sách Huế và Giải thưởng Sáng kiến vì Cộng đồng, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ công bố Đề án Tủ sách Huế và ra mắt ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách Huế – Địa chí Văn hóa Huế với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tủ sách Huế hướng tới hình thành thiết chế, sản phẩm văn hóa độc đáo của riêng Huế, thúc đẩy quảng bá văn hóa Huế qua sách và đóng góp trong việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công bố Đề án Tủ sách Huế nhằm mục tiêu giới thiệu quảng bá hình ảnh Huế qua sách, phát triển văn hóa đọc, giới thiệu các cuốn sách quý, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa văn hóa của vùng đất Cố đô, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học cho việc nghiên cứu Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực…, phục vụ cho công cuộc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị văn hóa, di sản trực thuộc Trung ương. Xây dựng Tủ sách Huế nhằm tổ chức tái bản các cuốn sách đã xuất bản và đặt hàng xuất bản các tác phẩm mới có giá trị, chất lượng liên quan đến tỉnh Thừa Thiên Huế trên mọi lĩnh vực.

Công bố ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách Huế-Địa chí Văn hóa Huế: Nhằm làm rõ các yếu tố văn hóa vật chất và tinh thần của một vùng đất từng là phên giậu của Đại Việt, là thủ phủ của Đàng Trong, là kinh đô của Triều đại Tây Sơn và Triều Nguyễn, nơi hội tụ văn hóa và tỏa sáng ra cả nước, một địa bàn chiến lược trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hiện nay đang đóng vai trò một trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ của cả nước, cũng là nơi tiêu biểu cho văn hóa dân tộc, nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần của đất nước.

Chương trình sẽ được diễn ra vào: Thứ Tư – Lúc 08h00 ngày 17.3.2021 tại Tàng Thơ Lâu – 344 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế

 

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS