VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiên trì

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiên trì

Th7 20, 2022

Lan tỏa sâu rộng phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Sau 02 tháng phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay đã có nhiều đơn vị, địa phương đã hưởng ứng và triển khai tích cực. Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ đó mang lại nhiều hiệu quả  thiết thực,  Kết quả sau 07 tuần triển khai đã có 337 đợt ra quân với sự tham gia của 25.926 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trực tiếp tham gia làm sạch rác tại công viên Lý Tự Trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của các tầng lớp nhân dân, mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, cán bộ công nhân viên… hưởng ứng phòng trào “Ngày Chủ nhật xanh” với những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên theo Chủ tịch UBND tỉnh đây chỉ là những  kết quả bước đầu, để có thể đạt được mục đích của đề án đề ra thì đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng nhau đi trên một con đường, con đường được mang tên “xanh – sạch – sáng”. Mỗi người phải có một tình yêu dành cho Huế, một ý thức làm cho Huế đẹp hơn thì khi đó mọi hành động về bảo vệ môi trường sẽ trở thành một thói quen hàng ngày, một bản năng sinh hoạt trong cuộc sống.

Thay đổi nhận thức để đi đến hành động

Tại Hội nghị đánh giá 2 tháng thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Đề án Ngày Chủ nhật xanh hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế xanh- sạch- sáng là đề án lớn của tỉnh, vì vậy rất cần sự tham gia, cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể người dân. Đây không phải là công việc một sớm một chiều, mà cần phải làm thường xuyên, liên tục, thay đổi từ tư duy đến hành động của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường; phát động đến tận người dân việc hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần, làm thay đổi nhận thức của người dân. Đồng thời, trên các tiêu chí về xanh, sạch, sáng, cần chọn để xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, của tỉnh.

Lê Phú

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS