VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẤP CƠ SỞ BAN NGÀNH