VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức cuộc thi Viết – Nhiếp ảnh “Mở sách – Mở tương lai”

Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức cuộc thi Viết – Nhiếp ảnh “Mở sách – Mở tương lai”

Th7 21, 2022

Thực hiện kế hoạch số 79/KH – UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về việc “Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”;

Cùng đồng hành cả nước chống dịch Covid-19 thông qua việc khuyến khích  hoạt động cá nhân, giúp nâng cao năng lực bản thân thông qua thói quen đọc sách, tự cập nhật thông tin, trau dồi kiến thức…;

Viện Nghiên cứu phát triển lập kế hoạch tổ chức cuộc thi viết và nhiếp ảnh “Mở sách, mở tương lai” với các thông tin như sau:

  1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi viết và nhiếp ảnh “Mở sách, mở tương lai”
  2. Đối tượng dự thi: toàn thể người dân tỉnh Thừa Thiên Huế có sở thích đọc sách và mong muốn tham gia.
  3. Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/4/2020.
  4. Nội dung dự thi:

Ảnh và bài viết dự thi (sau đây gọi là tác phẩm dự thi) về các nội dung liên quan đến vai trò của sách đối với đời sống xã hội, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào đọc sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong cộng đồng, mô hình thư viện mở, tủ sách gia đình, tủ sách cộng đồng, phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách yêu thích, các chia sẻ khác liên quan đến sách và đọc sách…

Khuyến khích các tác phẩm dự thi có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19;

Kết thúc thời gian nhận bài vào ngày 25/4/2020 và kết thúc thời gian chấm điểm của BGK cũng như thời gian bình chọn vào lúc 23:59, 30/4/2020, Ban tổ chức cuộc thi tiến hành tổng hợp kết quả và công bố giải vào ngày 01/5/2020.

Công bố cuộc thi viết - nhiếp ảnh

Trả lời

Leave a comment

RELATED POSTS